Våra tjänster

Asfaltering i Stockholm och andra typer av omfattande markarbeten kräver både rejäla maskiner, ordentlig yrkeskompetens och för att inte tala om en stor dos skicklighet för att det verkligen ska bli ett förstklassigt resultat. Här törs vi påstå att vi är snäppet bättre än våra konkurrenter. Vår firma bygger på gedigen erfarenhet, breda branschkunskaper och en professionalism som alltid garanterar dig att utfört arbete håller bästa möjliga standard. Självklart gör vi dessutom vårt yttersta för att i möjligaste anpassa våra tjänster så att de möter dina önskemål, krav och behov.

Lite av vad vi kan hjälpa till med

  • Asfaltsarbeten av alla slag – såväl handasfaltering som maskinasfaltering. Beredning av mark och schaktning ingår naturligtvis.
  • Markarbeten och/eller asfaltering av broar, parkeringsdäck, balkonger, terrasser och mycket annat.
  • Fullständiga projekteringar och utföranden av innergårdsrenovering i Stockholm och andra utomhusytor tillhörande bostadsområden.
  • Anläggning av tätskikt med membranisolering och gjuten asfalt i syfte att skydda betongkonstruktioner och eventuella underliggande utrymmen.

Kvalitet och kundnöjdhet är vårt största fokus

Oavsett om du eller ditt företag väljer att anlita oss för en mindre asfalteringsentreprenad eller om det gäller ett omfattande arbete som sträcker sig över längre tid, kan du alltid känna dig trygg med att vi sätter dig som kund i första rummet. Nöjda kunder är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta arbeta med det vi tycker om, och således är det förstås viktigt för oss att du känner dig tillfreds med vårt arbete. Hör gärna av dig till oss om du vill ha bäst asfalt i Stockholm, så kan vi prata mer!